Pesni orlyatskogo kruga — Pereval 2 (Ne speshi trubit’ otboi…)